Szczególnym obszarem naszych zainteresowań i działań są sprawy kobiet - angażujemy się w przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet.

Współpracujemy w zakresie profilaktyki oraz dostarczania wsparcia psychologicznego z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tarnowie. 

W 2013 roku wzięliśmy udział w Kampanii Biała Wstążka:

  • prowadząc warsztaty "Pozytywna Egoistka - daję sobie prawo do godności" dla kobiet doświadczajacych przemocy
  • prezentując wyniki badań ankietowych dot. społecznego postrzegania problemu przemocy domowej przeprowadzonych przez Stowarzyszenie "Kropla Słońca" we wrześniu 2013

Prowadzone przez naszych psychologów warsztaty spotkały się z dużym zainteresowaniem i pozytywnymi opiniami uczestniczek, dlatego też Stowarzyszenie "Kropla Słońca" wraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej postanowiło cyklicznie organizować podobne warsztaty.

W marcu 2014 w ramach tej współpracy Stowarzyszenie wzięło udział w Projekcie Socjalnym pod tytułem

„ Pozytywna Egoistka – Przemocy mówię Nie!!!" w ramach szkolenia II stopnia w zawodzie pracownik socjalny specjalność: Praca socjalna z osobą i rodzina z problemem przemocy, realizowanym przez panią Martę Twardy specjalistę pracy socjalnej.

1. Cel główny projektu:

Nabycie umiejętności przeciwstawiania się przemocy psychicznej

2. Cele szczegółowe:

  • Wzmocnienie psychiczne kobiet doznających przemocy,
  • Edukacja prawna i nabycie umiejętności postępowania prawnego,
  • Aktywizacja zawodowa i wzmocnienie pozycji na rynku pracy,
  • Odnalezienie wewnętrznego oraz zewnętrznego piękna i poczucia kobiecości.

Planowane są kolejne, cykliczne spotkania.

 

Copyright © 2017 kroplaslonca. Wszelkie prawa zastrzeżone

design by GreenMouse.pl