PROGRAM  DRUGIEJ EDYCJI 2013

KAMPANII „BIAŁA WSTĄŻKA” w Tarnowie
25-29.11.2013r.

Dzień Pierwszy:  Inauguracja
25.11.2012 r.
• Inauguracja: godz.: 10:30 – 11:30 – Sala Lustrzana – uroczyste rozpoczęcie Kampanii z udziałem Władz Miasta Tarnowa, przedstawicieli oświaty, kultury, ludzi biznesu
i innych  instytucji, gościem honorowym będzie Marcin Hycnar, wystawienie przez młodzież dramy (ZSO Nr 1)
• 11:30 – Konferencja „Kim są DDA” Sala Lustrzana
• Komunikacja miejska – plakaty
• Informacja w prasie przez cały okres trwania Kampanii
Dzień Drugi: Dzień skierowany do osób doświadczających przemocy w rodzinie
26.11.2013 r.
• Kolportaż na ulicach Miasta Tarnowa ulotek skierowanych do osób doświadczających przemocy – pracownicy socjalni i strażnicy  miejscy
• Wręczenie kobietom kwiatów, białych róż, jako symbolu sprzeciwu wobec przemocy stosowanej wobec kobiet – STRAŻNICY MIEJSCY na ulicach Miasta Tarnowa
• Dyżur psychologa – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie,
ul.  Goslara 5 – 8:00 – 15:00
• Dyżur prawnika Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie,
ul.  Al. M.B. Fatimskiej 9  – 8:00 – 11:00
• Psychologiczne warsztaty dla kobiet „Pozytywna egoistka – daje sobie prawo do szacunku” - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie,
ul.  Goslara 5 – 16:00 – 18:00 / prowadzenie Stowarzyszenie Psychologii, Edukacji
i Rozwoju Osobistego „Kropla Słońca”, psycholog/, 16 kobiet doznających przemocy zostanie wytypowanych przez MOPS
• Warsztaty samoobrony dla kobiet – „Klub Gwiazda” godz. 18.00 – wstęp wolny

Dzień Trzeci: Dzień skierowany do osób stosujących  przemocy w rodzinie
27.11.2013 r.

• Dyżur psychologa – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie,
ul.  Goldhammera 3 – 8:00 – 15:00
• Kolportaż na ulicach Miasta Tarnowa ulotek skierowanych do osób stosujących przemoc, zachęcających do pracy nad sobą – PRACOWNICY  SOCJALNI
• Warsztaty edukacyjne dla mężczyzn „Budowanie relacji w związku”  - prowadzenie pedagog - MOPS - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie, ul.  Goslara 5 – 13:00 – 15:00

Dzień Czwarty: Dzień profilaktyki – skierowany do mieszkańców miasta a przede wszystkim do młodzieży z tarnowskich szkół.
28.11.2013 r.
• Zajęcia profilaktyczne skierowane do młodzieży, uczniów tarnowskich szkół
- Pałac Młodzieży w godzinach od 11.00 do 13.00 – spotkanie poprowadzi psycholog MOPS i policjant. Po spotkaniu wystawienie przez młodzież dramy (ZSO Nr 1), a po niej Happening i przejście młodzieży ulicami Miasta na Rynek w Tarnowie,
z transparentami dotyczącymi przemocy w rodzinie
• W szkołach odbędą się prelekcje, pogadanki i dyskusje na temat problemu przemocy.
• Zajęcia superwizyjne dla przedstawicieli służb realizujących ustawę
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie -  prowadzący psycholog Tomasz Majewski

Dzień Piąty: Zakończenie Kampanii
29.11.2012 r. – zakończenie Kampanii w Pałacu Młodzieży – Konferencja pn; „Masz wybór – przemocy powiedz nie! – praca z osobami stosującymi przemoc”.

 

Copyright © 2017 kroplaslonca. Wszelkie prawa zastrzeżone

design by GreenMouse.pl