BIAŁA WSTĄŻKA 2015 

 

Dzień 5 

4 grudnia Tarnów podsumował kolejną edycję Kampanii Biała Wstążka, współorganizowanej w tym roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie "Kropla Słońca" i Fundację Społeczną "Progres". Podczas konferencji "Rodzina wolna od przemocy" w Pałacu Młodzieży Z-ca Dyrektora MOPS Ewa Siedlik przypomniała o idei Kampanii oraz zrelacjonowała pokrótce Marsz przeMÓC PrzeMOC, który w czwartek 3 grudnia przeszedł ulicami miasta. Ten rodzaj happening to autorski projekt Stowarzyszenia "Kropla Słońca", organizowany już po raz drugi w tym roku!
Wśród zaproszonych prelegentów był mgr. Radosław Cieśluk  psycholog, certyfikowany specjalista ds, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który zapoznał zebranych z możliwościami budowanie relacji współpracy z osobą doznającą przemocy z wykorzystaniem metod i technik podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach, a także pomocy osobom stosującym przemoc w rodzinie. Z kolei statystykę problemu przemocy oraz informację o Niebieskiej Karcie, jak również możliwości działania policji w sytuacjach przemocy w rodzinie omówił podkomisarz Robert Kozak- zastępca naczelnika wydziału prewencji tarnowskiej policji
Ważnym elementem konferencji było podsumowanie działań profilaktycznych dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie przeprowadzonych w tarnowskich szkołach przez Stowarzyszenie Psychologii, Edukacji i Rozwoju Osobistego "Kropla Słońca". Projekt przeznaczony dla uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli, jego założenia, cele, przebieg i efekty wraz przedstawieniem wniosków omówiła Agnieszka Biedroń, koordynator ds. akcji społecznych Stowarzyszenia "Kropla Słońca". Z jak dużym pozytywnym oddźwiękiem spotkał się ten projekt przekonały się przedstawicielki Stowarzyszenia w osobach Sylwii Kopacz oraz Agnieszki Biedroń podczas rozmów w kuluarach

Dzień 4 
3 grudnia O trudnych tematach trzeba mówić w sposób barwny i zauważalny - Marsz PrzeMÓC PrzeMOC

3 grudnia 2015 Stowarzyszenie,, Kropla Słońca " już po raz 2 zorganizowało marsz pt. PrzeMoc PrzeMoc" tym razem ponownie pod patronatem Prezydenta Miasta Tarnowa oraz we współpracy z Fundacją Społeczną "Progress" oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tarnowie. Dlaczego po raz kolejny zorganizowaliśmy ten marsz?

- To ważne, by o trudnych tematach mówić głośno. Także w sposób barwny i zauważalny. Wobec takiego marszu nie można przejść obojętnie. Wymusza chwilę zatrzymania się i refleksji. - mówi Koordynatorka akcji, Aneta Bodurka ze Stowarzyszenia Kropla Słońca.

- W tej edycji udało nam się porwać do działania tarnowską młodzież: uczniów szkół gimnazjalnych z Tarnowa, ich wychowawców oraz wychowanków Placówki Opiekunczo-Wychowawczej "Promyk"z Rzuchowej, ale także przedstawicieli PAT-u z Tarnowa, Antyprzemocowej Sieci Kobiet oraz służby mundurowe. - dodaje Agnieszka Biedroń, odpowiedzialna za rekrutację tarnowskich szkół do projektu.

Uczestnicy happeningu zostali poddani stylizacji na ofiary przemocy, nieśli z sobą własnoręcznie zrobione transparenty mówiące o rodzajach przemocy oraz o roli każdego z Nas w przypadku jej zauważenia.

- Często spotykamy się z pytaniem, po co to wszystko, dlaczego malujecie sobie siniaki i cienie pod oczami, lub inne bardziej drastyczne symbole przemocy. Mam ochotę zapytać w odpowiedzi: czy to Cię szokuje, że ktoś może chcieć w ten sposób zawołać: Hej, zauważcie problem, to nie są odosobnione przypadki! Dlaczego na nasz marsz patrzysz zdziwiony, ale kiedy widzisz prawdziwą ofiarę przemocy, to wstydliwie odwracasz wzrok? - wyjaśnia Weronika Wrzesińska, prezes Stowarzyszenia.

Podczas marszu odbyły się również pogadanki psychoedukacyjne z udziałem uczniów ze szkół objętych profilaktyką. Maszerujący nie tylko byli widoczni, ale również słyszalni, bowiem wznosili następujące okrzyki:

Co to za marsz? PrzeMoc PrzeMoc"
Na co się  nie zgadzamy- Na przemoc!
Jaką? -każda!


Uczestnicy happeningu wzbudzali zainteresowanie wśród przechodniów, którzy zatrzymywali się w"biegu", aby spojrzeć/przyglądać się maszerujacym, również pracownicy pobliskich sklepów wychodzili przed budynki lub spoglądali zza witryn z zaciekawieniem. Wiele osób podchodziło do uczestników marszu, gratulowało pomysłu, odwagi, zaangażowania.

W marszu udział wzięło ok. 100 osób, co jest pozytywnym symptomem Solidarności, i pokazuje, że warto konsekwentnie podejmować takie działania.
- To bardzo ciekawa  i pożyteczna  inicjatywa, bo dzięki niej można zdecydowanie więcej nauczyć i pokazać  uczniom, aniżeli tylko zajęciami teoretycznym w szkole - mówi pedagog z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie -Anna Zygucka.

Dla zespołu Stowarzyszenia "Kropla Słońca" to wyraźny sygnał - trzeba kontynuować!

Dzień 2
1 grudnia w MOPS przy. ul. Goslara odbyły się warsztaty "ŚwiadkaMOC by przemóc przemoc" prowadzone przez psychologa ze Stowarzyszenia "Kropla Słońca" skierowane do osób doznających przemocy w rodzinie, będących świadkami przemocy, wspierających. Zebrała się liczna grupa, mocno zaangażowana w warsztaty. Uczestnicy m.in. dowiedzieli się o skali przemocy w Polsce i na świecie, zmierzyli się ze stereotypowymi przekonaniami dot. przemocy, jej ofiar i sprawców, przeanalizowali emocje, myśli i działania ofiary przemocy i stworzyli swoisty bilans emocjonalny, świadka oraz sprawcy przemocy. Było to doświadczenie mocno otwierające oczy na to, dlaczego osoby doznające przemocy nie potrafią wyrwać się z pętli przemocy, dlaczego świadkom jest tak ciężko zareagować, dlaczego sprawcy tak trudno przestać stosować przemoc.

 

Dzień 1
30 listopada w Sali Lustrzanej uroczyście rozpoczęła się Kampania BIAŁA WSTĄŻKA jak co roku od dekorowania zasłużonych tarnowskich mężczyzn białą wstążką - symbolizującą  niezgodę na stosowanie przemocy wobec kobiet.

 

Zdjęcia w wszystkich działań Stowarzyszenia możecie zobaczyć pod :

http://www.kropla-slonca.pl/kampania-biala-wstazka-2015/galeria-biala-wstazka/

 

 

Szczegółowy plan kampanii znajdziecie poniżej - To tylko 5 dni- nie przegapcie tego, co najciekawsze. 


-  Dzień pierwszy (30.11) - rozpoczęcie kampanii („impreza” otwarta dla mieszkańców miasta) z udziałem władz, tarnowskich instytucji, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, komunikacji miejskiej, sportowców, artystów, przedstawicieli biznesu itd. Uroczyste przypięcie obecnym na inauguracji mężczyznom białych wstążek na znak wyrażenia sprzeciwu wobec stosowania przemocy. Sala Lustrzana, od godz. 10:00

-  Dzień drugi - skierowany do osób doświadczających przemocy – przedstawiciele Straży Miejskiej wspólnie
z pracownikami MOPS na ulicach miasta będą wręczać białe róże, jako symbol sprzeciwu stosowania przemocy domowej, równocześnie na ulicach miasta odbędzie się kolportaż ulotek. Zorganizowane zostaną również warsztaty psychologiczne w wymiarze 3 godzin dydaktycznych pn. „ŚwiadkaMOC by przeMÓC PrzeMOC”, skierowane do osób będących już lub potencjalnych świadków przemocy. Warsztaty prowadzone przez psychologa ze Stowarzyszenia Kropla Słońca. Warsztaty-godz. 16:00-18:15, w budynku MOPS przy ul. Goslara 5

-  Dzień trzeci - skierowany głównie do mężczyzn, jako osób najczęściej stosujących przemoc. Pracownicy socjalni wraz z dzielnicowymi na ulicach miasta przypinać będą białą wstążkę, jako symbol Kampanii, jednocześnie odbędzie się kolportaż ulotek zachęcających osoby, które nie radzą sobie z trudnymi emocjami, do pracy nad sobą. Zorganizowane zostaną również warsztaty psychologiczne pn. „Męskie spotkania”.

- Dzień czwarty - zorganizowanie finału turnieju piłki siatkowej pod hasłem: „Sport przeciw przemocy”
(w miesiącu listopadzie w ramach turnieju planuje się zorganizowanie w szkołach rozgrywek piłki siatkowej). Ponadto, odbędzie się mecz piłki siatkowej rozegrany pomiędzy pracownikami lokalnych instytucji. Zorganizowanie happeningu w formie marszu przeciwko przemocy (Marsz PrzeMÓC PrzeMOC) z udziałem uczniów z tarnowskich szkół objętych profilaktyką, przedstawicieli służb mundurowych, lokalnych ośrodków pomocy i organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą społeczną, tarnowskiego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża, mieszkańców. Uczestnicy przejdą ulicami Tarnowa z transparentami oraz w stylizacji na ofiary przemocy. W trakcie happeningu odgrywanie scenek dot. form i przejawów przemocy oraz udzielania pierwszej pomocy. Organizatorem i koordynatorem Marszu jest Stowarzyszenie Kropla Słońca.

-  Kampanię zakończy Konferencja dla pracowników służb ( pracownicy socjalni, dzielnicowi, kuratorzy, ochrona zdrowia, pedagodzy) zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie pod tytułem „Rodzina wolna od przemocy”. W ramach konferencji prelekcję pt. "Podsumowanie działań profilaktycznych w tarnowskich szkołach" wygłosi przedstawiciel Stowarzyszenia Kropla Słońca, omówione zostaną przeprowadzone warsztaty, ich odbiór, wnioski na przyszłość.

Po śniadaniach na trawie nadszedł czas na ciąg dalszy... 
Wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Fundacją Progress mamy przyjemność prowadzić wkrótce kampanię Biała Wstążka. Projekt jest współfinansowany
z budżetu miasta Tarnowa.
W ramach kampanii jako współorganizatorzy przewidzieliśmy spotkania edukacyjne
w szkołach, szkolenia dla kadry nauczycielskiej wybranych placówek, jak również warsztaty dla rodziców. Wszystko to, by przy wsparciu lokalnego samorządu i zaangażowanych jednostek rozpowszechniać i propagować ideę przeciwdziałania przemocy. Kampania ma na celu zwrócenie powszechnej uwagi na patologiczne sytuacje i ich przejawy oraz wskazanie miejsc uzyskania pomocy, zarówno jej świadkom, jak i ofiarom.
Jako wstęp do kampanii, październik rozpoczęliśmy serią spotkań z uczniami tarnowskich szkół. Po zakończeniu cyklu warsztatów, na oficjalnej imprezie otwartej inaugurującej kampanię w Tarnowie, będziemy mieli okazję spotkać się z władzami miasta, służbami mundurowymi, ludźmi biznesu,nauki i sportu wpierającymi projekt. Nie może Was tam zabraknąć!
Kampania potrwa kilka dni i będzie się sporo działo również i na ulicach!
Oprócz warsztatów psychologicznych dla mężczyzn i finału turnieju siatkówki,czeka na Was marsz anty -przemocowy w ramach happeningu, akcja Straży Miejskiej (uwaga - niespodzianka! ) i ciekawa konferencja..Tarnów zapełni się mocą ulotek informacyjnych
i plakatów.
Wszystko to w już w listopadzie...słowem- bądźcie z nami !

Ofjalna strona kampanii: http://www.bialawstazka.com.pl

fan page : www.facebook.com/SPEiRO.KS

Dołącz do wydarzenia : https://www.facebook.com/events/1388971454735750/

24 listopada Kolejna relacja, tym razem ze spotkania z rodzicami w Szkole Podstawowej nr 2 w Tarnowie. Jak widać, grupa była liczna, mocno zmotywowana do pracy, zainteresowana tematem, także w kontekście pomocy koleżankom/kolegom własnych dzieci. Tak życzliwy odbiór naszych działań, utwierdza nas tylko w przekonaniu, jak ważne są tego typu spotkania. Rodzice zadawali wiele pytań, po spotkaniu zostali na prywatne konsultacje

W dniach 16,17 i 19 listopada 2015r. odbyły się kolejne spotkania szkoleniowe, prowadzone w ramach Kampanii Biała Wstążka. Tym razem szkoliliśmy kadrę Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Tarnowie.

Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 23, Gimnazjum nr 8 i VI Liceum Ogólnokształcącego aktywnie uczestniczyli w zajęciach, na których została im przybliżona tematyka dot. przemocy w rodzinie, a w szczególności jej przejawów, form i skutków. Poznali też procedury postępowania w przypadku podejrzenia, że ich uczeń jest ofiarą przemocy, a także otrzymali listę instytucji do których mogą zwrócić się o pomoc.

W dniach 2-6 listopada  działania profilaktyczne w tarnowskich szkołach w związku z Kampanią Biała Wstążka weszły w kolejną fazę. Rozpoczęliśmy spotkania z rodzicami oraz warsztaty dla nauczycieli.
Celem spotkań z rodzicami było uwrażliwienie uczestników na różne formy przemocy, budowanie świadomości, że czasem to, co zwykliśmy traktować jako "metody wychowawcze" może być przemocą. Staraliśmy się też budować u naszych słuchaczy postawę "dobrego świadka" i "uważnego obserwatora" nie tylko wobec własnego dziecka/nastolatka, ale także jego przyjaciół. Na spotkania z rodzicami zaprosiliśmy współpracującą z naszym Stowarzyszeniem osobę, która od dziecka obserwowała przemoc we własnym domu, doświadczyła jej na własnej skórze we wszystkich niemal przejawach. To poruszające doświadczenia i jej relacje opowiadane innym pozwalają wzmocnić przekaz kampanii przeciw przemocy.

Przeprowadzone zostały także warsztaty dla nauczycieli. Ich głównym założeniem jest wypracowanie sposobów profilaktyki, kompetencji pracowników oświaty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także "uczulenie" na sygnały, symptomy, jakie wysyła uczeń, a które mogą świadczyć o tym, że jest osobą doznającą przemocy w rodzinie.

Zarówno rodzice jak i nauczyciele sygnalizowali, że jest to wartościowa i potrzebna inicjatywa, którą warto rozszerzać i kontynuować. Indywidualne, spontaniczne konsultacje po warsztatach, które coraz częściej mają miejsce, utwierdzają nas tylko w przekonaniu, jak potrzebne są kampanie takie, jak Biała Wstążka !

 

13 października odbyły się kolejne zajęcia edukacyjne w Kampanii "Biała Wstążka". Tym razem edukowaliśmy uczniów drugich klas gimnazjum i drugich klas liceum w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie. Podczas zajęć, które miały głownie charakter warsztatowy uczniowie mieli możliwość  zapoznania się z definicją przemocy, jej rodzajami, a także jej przyczynami i skutkami. Wspólnie z prowadzącą Katarzyną Kupiec zastanawiali się nad motywami działania sprawcy, odczuciami ofiary i rolą świadka w sytuacji przemocowej.  Uzyskali informację w jaki sposób i gdzie mogą szukać pomocy, jeśli oni lub ktoś z ich bliskich doświadczy przemocy.

 

Pierwszego października ruszył nasz cykl 12 spotkań z uczniami tarnowskich placówek
w ramach akcji na rzecz przeciwdziałania przemocy. Owe działania informacyjno- edukacyjne prowadzone są w wybranych szkołach podstawowych, gimnazjach i ponadpodstawowych jako wstęp do listopadowej kampanii Biała Wstążka, współfinansowanej z budżetu miasta Tarnowa.
Pierwsze spotkania odbyły się w Szkole Podstawowej nr 23 i nr 2, Gimnazjum nr 4 i Liceum Ogólnokształcącym nr 6 w Tarnowie .
Głównym ich tematem było przeciwdziałanie przemocy. Podczas zajęć uczniowie zaznajomieni zostali z ogólną definicją przemocy, jej rodzajamii głównymi przejawami. Zostały także omówione stereotypy i fakty związane z tematem przewodnim. Słuchacze dowiedzieli się, jak identyfikować tego rodzaju zachowania i co należy zrobić, będąc zarówno świadkiem aktów przemocy, jak i ich ofiarą. Ważnym elementem zajęć było wskazanie przez prowadzącą miejsc, gdzie należy w razie potrzeby udawać się po pomoc. Uczniowie w ramach spotkania wysłuchali również bezpośredniej relacji osoby, która doświadczyła przemocy w rodzinie.
Zajęcia w każdej z placówek spotkały się z żywym przyjęciem ze strony uczniów. Młodzi ludzie aktywnie uczestniczyli w dyskusjach, porównując spostrzeżenia i chętnie dzieląc się głośno swymi przemyśleniami. Po zajęciach wielu z nich skorzystało z możliwości indywidualnych konsultacji z prowadzącą Agnieszka Biedroń.
Kolejna porcja relacji już wkrótce! 

 

Skąd rodzi się w człowieku przemoc? Co sprzyja powstawaniu i rozwojowi w ludzkiej psychice skłonności do agresywnych zachowań z psychologicznego punktu widzenia?

Agresja nie równa się przemocy- jest całkowicie naturalnym sposobem reagowania. To pochodna doświadczanych emocji takich jak złość, frustracja, gniew, żal, rozczarowanie, etc. Nie zapominajmy jednak, że to pierwszy z czynników rodzących przemoc Zauważmy, że pierwsze zachowania agresywne takie jak kopanie, szarpanie, gryzienie, bicie są charakterystyczne dla małych dzieci, kiedy nie potrafią sobie poradzić ze swoimi negatywnymi emocjami. Dzieci nie robią tego z premedytacją- uczą się samokontroli w toku wychowania. Człowiek dorosły stosujący przemoc robi to intencjonalnie, chcąc skrzywdzić.. Badacze zjawiska i osoby pracujące ze sprawcami przemocy mówią, że część sprawców, podobnie jak dzieci - nie umie kontrolować swoich agresywnych impulsów ani wykorzystać ich twórczo, by rozwiązać problem. Nikt ich tego nie nauczył lub wręcz taki model zachowań wynieśli ze swojego domu rodzinnego. Dom rodzinny często pozostawia w nich taką bliznę, że nie potrafią poradzić sobie ze swoimi wewnętrznymi,emocjonalnymi problemami inaczej jak poprzez przemoc.
Także uzależnienia,zarówno te "klasyczne" typu alkohol i narkotyki, jak i "nowoczesne"  takie jak hazard, pracoholizm, etc. sprzyjają pojawieniu się przemocy, a to ze względu na zmiany w systemie przekonań, emocji, jakie pojawiają się w trakcie uzależnienia.
Według badań Instytutu Millward Brown na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w 2011 r. prawie 50% sprawców to osoby z problemem alkoholowym.
Również sytuacje trudne życiowo takie jak utrata pracy, popadnięcie w spiralę długów itp. mogą (ale nie muszą) powodować pojawienie się zachowań „przemocowych”. Życie w lęku o jutro, w stresie, konflikty, które często towarzyszą próbą poradzenia sobie z trudną sytuacją, mogą sprzyjać przemocy. Oczywiście, to najczęściej wypadkowa: sposobów radzenia sobie z emocjami i trudnościami wyniesiona z domu, uwarunkowań osobowościowych i temperamentalnych, aktualnej sytuacji życiowej.


Wiele przypadków przemocy w rodzinie pozostaje niezgłaszanych, wręcz ukrywanych przez poszczególnych jej członków. Skąd w nas ta niechęć do otwartego sprzeciwu względem aktów przemocy?

Trzeba zrozumieć, że rodzina w której jest przemoc, to rodzina uwikłana, uzależniona od sprawcy. Doskonale opisuje to tzw „syndrom sztokholmski”- kiedy ofiary przetrzymywane przez napastników, którzy napadli na bank, emocjonalnie związały się ze sprawcami, broniły ich później, pojawiły się związki miłosne. W rodzinie działa to jeszcze silniej- tym, który krzywdzi, jest przecież najbliższa osoba. Rodzina, która doświadcza przemocy jest w psychologicznej pułapce, jej członkowie  żyją ciągłą nadzieją, że będzie lepiej. Myślą, że jeśli bardziej się postarają, to wszystko się zmieni, że dzieje się tak, bo to oni są nie są dość dobrzy. ..Taka rodzina rządzi się innymi prawami niż rodzina funkcjonująca prawidłowo: to system zamknięty, odseparowany, w której są swoiste normy: nie mówić, nie ufać, nie czuć i nie zmieniać. Największą obawą jej  członków  jest to, że prawda wyjdzie na jaw. Dzieci żyją w przekonaniu, że taki właśnie jest świat, że tak jest w każdej rodzinie. Często osoba dorosła doznająca przemocy już w przeszłości próbowała prosić o pomoc, np. najbliższą rodzinę i została skrytykowana, odepchnięta (np. słynne "brudy pierze się we własnym domu"). Dlatego tak ważna jest społeczna reakcja na osobę, która ujawnia prawdę o swojej rodzinie: życzliwość, empatia, współczucie, nieocenianie i nieosądzanie jej.

Po pierwsze, należy sobie uświadomić istniejący problem. Co jednak robić z nim dalej ?

To niemały problem., bo zgodnie z „zegarem przemocowym” w Polsce (oprac. przez prof. Beatę Gruszczyńską
z katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej UW) co 40 sekund jakaś kobieta doświadcza przemocy, co 2,5 doby jakaś kobieta ginie z powodu "nieporozumień rodzinnych", de facto przemocy. To wstrząsające dane. Niezwykle ważne są skuteczne procedury, instytucje pomocowe, interwencje policji, ale także świadomość społeczna. Rola świadka jest nie do przecenienia. Ważne jest, byśmy za przemoc uznawali nie tylko jej formę fizyczną, ale także formy znęcania się psychicznego, poniżanie, upokarzanie, zmuszanie do niechcianych aktów i zachowań seksualnych, wydzielanie pieniędzy i rozliczanie z każdego grosza, nie pozwalanie na podjęcie pracy zarobkowej.
Dlatego między innymi co roku organizowana jest Kampanii Biała Wstążka, którą, jako stowarzyszenie poprowadzimy wkrótce w Tarnowie.To największa na świecie kampania mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet Została zainicjowana w 1991 r. przez mężczyzn w Kanadzie i jest kierowana do mężczyzn.
W przeciągu zaledwie sześciu tygodni 100 tysięcy mężczyzn w Kanadzie założyło białą wstążkę, podczas gdy wielu innych podjęło debatę na temat przemocy wobec kobiet. Obecnie jest ona prowadzona w ponad 55 krajach. Noszenie białej wstążki ma być symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet.

W kampanii Biała Wstążka, którą współorganizuje Stowarzyszenie Kropla Słońca wiele ze składowych inicjatyw poświęconych zostało świadkom przemocy. Jak powinniśmy zareagować, gdy przypadek, który być może dostrzeżemy w naszym otoczeniu dotyczy osób nam zupełnie obcych? Tak łatwo o błędną ocenę sytuacji..również przez np urzędników służb socjalnych.

Reagować. To na pewno. I nie mam tu na myśli rzucania się z pięściami na osobę stosującą przemoc. Mogłoby to się okazać niebezpieczne: i dla ofiary, i dla nas samych.
Zalecana jest raczej delikatna interwencja: pierwszym krokiem jest obniżenie poziomu agresji, a żeby to zrobić, trzeba samemu zareagować bez agresji, odwrócić uwagę sprawcy, zacząć miło rozmowę np: „przepraszam, która jest godzina?"
Kolejnym krokiem jest pokazanie, że widzimy, co się dzieje ( sprawca przestaje czuć się bezkarny): „Widzę, że jest Pan/i zdenerwowany/a. Czy mogę w czymś pomóc?". Warto dać jakąś pomocną radę, dać do zrozumienia, że przemoc to nie sposób na rozwiązywanie problemów, można podzielić się własnym doświadczeniem.
Oczywiście, w przypadku, gdy widzimy, że nawet delikatna interwencja jest ryzykowna, należy: dzwonić na policję 997 lub tel. alarmowy 112, zawiadomić lokalny ośrodek pomocy społecznej.
Błędy w ocenianiu sytuacji, rzeczywiście zdarzają się, zarówno w bagatelizowaniu tego, co się dzieje - "to tylko rodzinny konflikt. Kłótnia" - słyszymy krzyki za ścianą. Pewnie, to może być tylko kłótnia, w której strony na siebie pokrzyczą, a potem dojdą do porozumienia, jednak, kiedy te krzyki się powtarzają cyklicznie, a my następnego dnia widzimy sąsiada lub sąsiadkę (lub ich dziecko) z siniakami,  zdecydowanie coś jest na rzeczy. Warto wtedy zapytać,czy w jakiś sposób możemy pomóc. Z drugiej strony- znam rodziny, które o sobie mówią, że "są włoskie" - dużo i głośno mówią, często krzyczą, gestykulują, robią zamaszyste gesty, a przemocy w nich nie ma, mają taki styl bycia. Trzeba być bardzo uważnym.

Kobiety, to oprócz dzieci grupa społeczna,której najszerzej dotyka problem przemocy. Dlaczego tak często, nie tylko godzą się na związki z agresywnymi partnerami,ale i wychowują w takim środowisku domowym własne dzieci? Jaki jest mechanizm osławionego Syndromu Ofiary?

Jak wspomniałam wcześniej - tu zachodzi zjawisko, które dobrze opisuje „syndrom sztokholmski”-  ofiara przebywając dłuższy czas w sytuacji doznawania przemocy i to od osoby najbliższej, nie widzi innego sposobu na przetrwanie, niż mocny emocjonalny związek ze sprawcą. Nie potrafi się od niego uwolnić i zrobi wszystko, byle ta relacja trwała. Będzie kłamać, brać winę na siebie, obwiniać innych, a nawet reagować agresywnie na tych, którzy chcą pomóc się wyzwolić z toksycznego jarzma. Myśli, iż tyle zainwestowała w ten związek,że na pewno w końcu uda jej się zmienić partnera swoją miłością i cierpliwością. Poza tym wiele z tych kobiet wywodzi się z rodzin, gdzie istniała przemoc, nie znają innych wzorców, innej roli męskiej i kobiecej. Proces, który zachodzi w toku pozostawania w związku, gdzie jest przemoc powoduje w kobietach tzw. wyuczoną bezradność, dla której charakterystyczne jest poddanie się, zaprzestanie działania, które wynika z przekonania,że cokolwiek się zrobi i tak nie będzie miało to żadnego znaczenia, nic się nie zmieni, nikt nie jest w stanie pomóc.
To, co się dzieje w umyśle osoby doznającej przemocy przez długi czas można porównać do prania mózgu - zaniku krytycznego myślenia, myślenia życzeniowego, bezradności i apatii, czasami zaniku uczuć wyższych, całkowitego podporządkowania sprawcy, utraty własnej wartości i własnych przekonań z bezkrytycznym przyjmowaniem rzeczywistości wykreowanej przez sprawcę...Przyznajmy sami, że to nie jest pozycja, w której osoba doznająca przemocy, jest w stanie podjąć działania, by zmienić swoją sytuację. Nam się to wydaje nieprawdopodobne, że ktoś może trwać, godzić się, pozwalać, by jego dzieci żyły w takim środowisku, czasem oceniamy, mówiąc "może tak lubi". To nie tak. Nie lubi i nie chce, ale nie widzi dla siebie innej drogi, jest w pułapce własnego umysłu, strachu i przywiązania do sprawcy. Nie oceniajmy. Wyciągnijmy pomocną dłoń.


Ofiara często nie uświadamia sobie wpływu takich doświadczeń na własną psychikę. A przecież jest spory- trauma bezsprzecznie zostaje..Jak się tego "bagażu" pozbyć?

Trauma ma to do siebie, że pozostawia ślad. Bardzo głęboki. Można powiedzieć, że osoby doświadczające traumy mają rany w mózgu. Te bolesne zdarzenia zapisują się w tkance nerwowej w postaci blizn. To świadczy tylko o tym, na jak głębokim poziomie zachodzi krzywda: w ciele, w emocjach, w całym systemie nerwowym i hormonalnym. To ogromne obciążenie, to olbrzymia porcja energii, którą organizm chce wyrzucić na zewnątrz. Czasem to wyrzucenie na zewnątrz to nowa przemoc- wobec dzieci, wobec siebie. Często wyparcie bolesnych wspomnień. Pozbyć się tego bagażu może pomóc terapia, udział w grupie wsparcia - nie można się oszukiwać, że to się "naprawi" samo i jakoś "rozjedzie po kościach". Potrzebna jest fachowa pomoc. Pamiętajmy, że ta pomoc może wesprzeć w poradzeniu sobie z emocjami, z wypracowaniem konstruktywnych metod reagowania, obniżyć lęk i ból, jednak nie ma gwarancji i pewności, że w pełni pozbędziemy się tego bagażu. On jest  wdrukowany na poziomie układu nerwowego, można jednak łagodzić jego skutki, wspierać ofiary w bieżącym funkcjonowaniu, pomagać w próbie ułożenia życia na nowo.


Dziękuję za rozmowę.

Z W. Wrzesińską rozmawiała Anna Żmuda

          

Copyright © 2017 kroplaslonca. Wszelkie prawa zastrzeżone

design by GreenMouse.pl